fbpx

System elektronicznego archiwum dokumentów

Dokumenty przekazywane z różnych źródeł mają coraz częściej postać elektroniczną? Coraz więcej dokumentów, faktur zakupu, pism czy wniosków dociera do ciebie w postaci pliku? Twoi Klienci zapowiadają dostarczanie dokumentów w formie elektronicznej? Odszukanie dokumentu, archiwalnego lub bieżącego zajmuj coraz więcej czasu? Planujesz wdrożyć system, który z jednej strony pozwoli na obsługę dokumentów w formie elektronicznej, a z drugiej zapewni bezpieczeństwo i pozwoli kontrolować do nich dostęp? Mamy rozwiązanie dla Ciebie!

System elektronicznego archiwum dokumentów

Nasze rozwiązanie obejmuje:

 • wsparcie i doradztwo na etapie projektowania, zakupu, instalacji i konfiguracji infrastruktury repozytorium dokumentów
 • wsparcie i doradztwo na etapie planowania zasad pracy z dokumentami w formie elektronicznej
 • usługę składowania plików pozyskanych w wyniku skanowania dokumentów w siedzibie Klienta lub firmy KALASOFT
 • usługę tymczasowego przechowywania repozytorium dokumentów
 • dostęp do repozytorium poprzez przeglądarkę internetową przy wykorzystaniu łączy intranetowych/internetowych
 • wielofunkcyjne narzędzie do katalogowania, udostępniania i zarządzania dokumentami w postaci elektronicznej pozwalające:
  • dowolnie atrybutować dokument, katalog, teczkę
  • błyskawicznie wyszukiwać dokument i/lub teczkę po nadanych atrybutach
  • zarządzać udostępnianiem dokumentów i/lub teczek – elektroniczny wniosek o udostępnienie, pełna historia udostępniania,
  • zarządzać przekazywaniem dokumentów i/lub teczek między działami – spisy zdawczo-odbiorcze
  • zarządzać uprawnieniami do dokumentów lub do ich fragmentów (cenzurowanie dokumentu)
  • oznaczać wydruki dokumentów sygnaturą oznaczającą miejsce i czas jego wygenerowania

Zapewniamy:

BEZPIECZEŃSTWO, pełna kontrola uprawnień do dokumentów w obrębie działów/jednostek organizacyjnych
poufność i dyskrecję potwierdzoną wiążącymi oświadczeniami naszych pracowników dostęp do szyfrowanej wersji dokumentów pełna separacja procesów interfejsu użytkownika od procesów serwera repozytorium selektywny dostęp do danych zgromadzonych w repozytorium – brak pełnego dostępu do bazy danych

WSPARCIE kontrola i wsparcie w zakresie infrastruktury sprzętowej i programowej repozytorium dokumentów
pełna skalowalność zarówno infrastruktury sprzętowej jak i programowej

W opracowaniu:

„System elektronicznego obiegu dokumentów”

Nasze rozwiązanie obejmuje:

 • wsparcie na etapie planowania i odwzorowania procesów wewnętrznych przedsiębiorstwa w systemie obiegu elektronicznego
 • elastyczność w projektowaniu i implementacji nowych procesów obiegu dokumentów
 • możliwość dedykowania procesu pod wskazany typ dokumentu
 • możliwość przypisania użytkownika obsługującego pojedynczy krok w procesie elektronicznego obiegu dokumentu
 • pełną kontrolę nad realizacją etapów w obiegu elektronicznym dokumentów
 • wymianę informacji o etapie procesu, na którym obecnie jest przetwarzany dokument w obiegu elektronicznym dokumentów
 • możliwość integracji z webowymi systemami zewnętrznymi